Είστε εδώ

Σαβίνα Ζωή, «...Χαϊκού συνέχεια», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 133