Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Κατόπιν εορτής», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 132