Είστε εδώ

Κουτροκόη Άννυ, «Γαλάζιο ψέμα», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 108