Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Το σχολείο της ποίησης και η ποίηση του σχολείου», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 109-112