Είστε εδώ

Κουτροκόη Άννυ, «Μάταιος κόπος», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 108