Είστε εδώ

Βλάχος Διομήδης, «Πριν φέξει», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 93-94