Είστε εδώ

Βλάχος Διομήδης, «Απ’ τ’ αφανέρωτα», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 94