Είστε εδώ

Βλάχος Διομήδης, «Δίστρατο», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 93