Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Ο εξαίρετος μυροπώλης μας», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 69