Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ο φίλος του τυφλού», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 60-68