Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Η μέρα τούτη η χειμωνιάτικη», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 69