Είστε εδώ

Turoldo David Maria, «Να μεταναστεύσεις πέρα από το ορατό», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 14