Είστε εδώ

Turoldo David Maria, «Ανάλωσε τη στάχτη», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 14-15