Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Από ενός ωρισμένου ύψους», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 7-13