Είστε εδώ

Senghor Léopold Sédar, «Ελεγεία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 737-742