Είστε εδώ

Turoldo David Maria, «Ω θάνατε θα επιθυμούσα…», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 743-745