Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Léopold Sédar Senghor», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 737