Είστε εδώ

Simon Pierre-Henri, «Η τραγική σκέψη του Marcel Proust», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 731-736