Είστε εδώ

Βλάχος Διομήδης, «Δεν περνιέται», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 728