Είστε εδώ

Παπαδάτου Βικτωρία, «Απομεσήμερο», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 720