Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Τα κάτοπτρα που αγάπησες», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 718-719