Είστε εδώ

Παπαδάτου Βικτωρία, «Μέρα βροχής», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 720-721