Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Τα κενά», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 718