Είστε εδώ

Πρόκος Αντώνης Ι., «Σημειώσεις», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 694-700