Είστε εδώ

Σιμωνίδης, «Επιλογή απ’ τα Επιτύμβια επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας. Εις τους μετά Λεωνίδου πεσόντας», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 694