Είστε εδώ

Δαμάγητος, «Επιλογή απ’ τα Επιτύμβια επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας. Εις Αρηιμένην υιόν Θεοπόμπου τον Δωριέα», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 693