Είστε εδώ

Ερύκιος, «Επιλογή απ’ τα Επιτύμβια επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας. Εις Σοφοκλέα», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 692