Είστε εδώ

Τύλλιος Λαυρεύς, «Επιλογή απ’ τα Επιτύμβια επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας. Εις Σαπφώ», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 692