Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Επιλογή απ’ τα Επιτύμβια επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας. Εις Διογένην», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 692