Είστε εδώ

Πρόκος Αντώνης Ι., «Εισαγωγή στην Ελληνική Ανθολογία», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 688-691