Είστε εδώ

Παππάς Νίκος Δ.,Πέγκλη Γιολάντα, «Η ποιήτρια Γιολάντα Πέγκλη συζητάει με τον ποιητή Νίκο Παππά», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 681-687