Είστε εδώ

Κρανάκη Μιμίκα, «Εμείς (Η γενηά του ’40 στην Ελλάδα)», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 675-680