Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Τάσου Κόρφη: Νίκος Καββαδίας (συμβολή στη μελέτη της ζωής και του έργου του). Εκδόσεις Πρόσπερος, 1991», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 660-662