Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Χρύσας Δ. Πολυμερούδη: Πρωί χωρίς εικόνες, Εκδόσεις Νέας Πορείας, Θεσσαλονίκη, 1991», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 657-660