Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Το ημερολόγιο ως μυθιστόρημα», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 663-665