Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Συμπεριφορές», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 635-638