Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η σωτηρία του Γιάννη», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 632-635