Είστε εδώ

Βενέτης Θανάσης, «Εικαστικό», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 609-610