Είστε εδώ

Βενέτης Θανάσης, «Φλεγόμενη βάτος», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 610