Είστε εδώ

Βενέτης Θανάσης, «Ομηρικό», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 609