Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Νοσταλγία παραδείσου και ο χαμένος παράδεισος», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 557-561