Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Νίκος Καρούζος», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 555-556