Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Γιάννης Ρίτσος», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 562