Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Παν.-Χαράς Χρηστάρα: Στον ύπνο της Αφροδίτης (Πάροδος, 1990)», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 547-549