Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Χρυσούλας Αγκυρανοπούλου: Μελανία (Πλέθρον, 1990)», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 550-551