Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Δημήτρη Ι. Σουρβίνου: Απόδειπνος, Εκδόσεις Διάττων, ’90», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 545-546