Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Διαβάζοντας Γ. Μαρκόπουλο», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 543-544