Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Οι βυθισμένοι τόποι της ερημοσύνης (14 χάι-κου)», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 446-447