Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Το παιδί και το βιβλίο», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 448-452