Είστε εδώ

Νικόπουλος Νάσος, «Ο ήχος του κώδωνος του Γιάννη Σκαρίμπα», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 443-445